banner

Tím

Náš tím

Štyri oddelenia:
oddelenie výskumu a vývoja
Medzinárodné obchodné oddelenie
Oddelenie domáceho obchodu
Oddelenie všeobecného manažmentu
Jeden technický expertný tím
Vďaka silnej schopnosti analýzy konečných prvkov môže tento tím vyvinúť a overiť každú špecifikáciu, aby bola zaručená kvalita produktu.

tím